Categories
Dhammapada

DhammapadaDhp 3 Citta Vagga
The Mind (33-43)

Phandanaṃ capalaṃ cittaṃ,
dūrakkhaṃ dunnivārayaṃ;
Ujuṃ karoti medhāvī,
usukārova tejanaṃ.

33. The mind is so fickle and agitated. It is very difficult to protect and very challenging to guard from evil. The wise person straightens his mind as an arrow maker straightens an arrow shaft.

හිත කියලා කියන්නේ අරමුණක් පාසා සැලෙන දෙයක්. චපල දෙයක්. රැකගන්නට අමාරු දෙයක්. වරදින් වළක්වන්ටත් අමාරු දෙයක්. නමුත් බුද්ධිමත් කෙනා (ධර්මයේ පිහිටලා) එබඳු සිත පවා ඍජු කරගන්නවා. ඇද කුද හැරලා ඊ දණ්ඩක් ඍජු කරන හී වඩුවෙක් වගේ.

Vārijova thale khitto,
okamo­kata­ub­bhato;
Pari­phanda­ti­daṃ cittaṃ,
māradheyyaṃ pahātave.

34. Like a fish that is pulled out of the water and thrown on the dry ground thrashes about and quivers, the mind thrashes about from thought to thought. That is why one should try to escape from the realm of Māra.

වතුරෙන් ගොඩට ගත්තු මාළුවෙක් දඟලනවා වගේ මේ හිත අරමුණෙන් අරමුණට දඟල දඟල තියෙන්නේ. එබඳු සැලෙන සිතකින් යුක්ත නිසා, සකස් වෙලා තියෙන මේ මාර උගුල දුරුකරන්ට ම යි ඕනෙ.

Dunniggahassa lahuno,
yattha­kā­ma­nipātino;
Cittassa damatho sādhu,
cittaṃ dantaṃ sukhāvahaṃ.

35. The mind is so difficult to subdue. It is unreliable. It seizes whatever it desires. Good indeed, it is to tame such a mind. A tamed mind brings happiness.

මේ ‘සිත’ කියන්නේ නිග්‍රහ කරලා දමනය කරන්නට අමාරු දෙයක්. එක මොහොතින් වෙනස් වෙනවා. ආස කරන දේටමයි ඇදිලා යන්නේ. එබඳු සිතක් දමනය කරගැනීම කොයිතරම් හොඳ දෙයක්ද. දමනය කළ සිතින් මහා සැපයක් ලබන්නට පුළුවනි.

Sududdasaṃ sunipuṇaṃ,
yattha­kā­ma­nipāti­naṃ;
Cittaṃ rakkhetha medhāvī,
cittaṃ guttaṃ sukhāvahaṃ.

36. It is so difficult to detect the true nature of the mind. The mind is extremely subtle and seizes whatever it desires. A guarded mind brings happiness.

සිතේ ඇත්ත ස්වභාවය දකින එක හරිම අමාරුයි. ඒ වගේම සිත ගොඩක් සියුම්. හිතුමනාපෙ ආසකරන දේටම ඇදිලා යනවා. බුද්ධිමත් කෙනා තමයි එබඳු සිත නොමඟට වැටෙන්නට නොදී රැක ගන්නේ. හොඳින් රැකගත් සිතින් මහා සැපයක් ලබන්නට පුළුවනි.

Dūraṅgamaṃ ekacaraṃ,
asarīraṃ guhāsayaṃ;
Ye cittaṃ saṃyamissanti,
mokkhanti mārabandhanā.

37. The mind dwells in the cave of the heart. It is without a body and wanders far and alone. Those who restrain this mind will be freed from Māra’s bonds.

මේ සිතට බොහෝම දුර ගමන් තියෙනවා. හැබැයි තනියම තමයි යන්නෙ. හිතට ඇඟක් නෑ. නමුත් මේ සිත වාසය කරන්නෙ ශරීරය නමැති ගුහාවෙ. යම් කෙනෙක් එබඳු සිත දමනය කරගත්තොත්, අන්න ඒ උදවියට මේ මාර බන්ධනයෙන් නිදහස් වෙන්ට පුළුවනි.

Ana­vaṭṭhi­ta­cittassa,
saddhammaṃ avijānato;
Parip­lava­pasādassa,
paññā na paripūrati.

38. If one’s mind is not firm in the Dhamma practice, if he does not know true Dhamma, and if his faith wavers, his wisdom never matures.

ධර්මයේ හැසිරෙන අදහස තුළ ස්ථිරව පිහිටන්ට බැරි සිතක් නම් තියෙන්නේ, සද්ධර්මය දන්නෙත් නැත්නම්, අවබෝධයක් නැතුව පහදින ඉල්පෙන ශ්‍රද්ධාවක් නම් තියෙන්නෙ, ඔහුගේ ප්‍රඥාව වැඩෙන්නෙ නෑ.

Ana­vassu­ta­cittassa,
anan­vāha­ta­cetaso;
Puñña­pāpa­pahīnassa,
natthi jāgarato bhayaṃ.

39. Because the mind of the energetic meditator is not soaked by lust, nor afflicted by hate—and because he has gone beyond both merit and demerit—there is no fear in him at all.

රාගයෙන් තෙත් නොවන සිතක් ඇති කෙනාට, ද්වේෂයෙන් ගුටි නොකන සිතක් ඇති කෙනාට, පින් පව් දෙකම නැතිකර දැමූ කෙනාට, නොනිදා භාවනා කරන කෙනාට කිසි භයක් නෑ.

Kumbhūpamaṃ kāyamimaṃ viditvā,
Nagarūpamaṃ cittamidaṃ ṭhapetvā;
Yodhetha māraṃ paññāvudhena,
Jitañca rakkhe anivesano siyā.

40. Realizing that this body is as fragile as a clay pot, guarding the mind like a well-guarded city, one should battle Māra with the sword of wisdom. Then, one should protect what has been won, and never find a resting place in this journey of rebirths.

වහා බිඳී යන මැටි බඳුනක් වගේ කියලයි මේ කය ගැන දැනගන්නට ඕනෙ. හොඳට ආරක්ෂාව තියෙන නගරයක් විදිහටයි මේ හිත තබාගන්ට ඕනෙ. මාරයත් එක්ක යුද්ධ කරන්ට තියෙන්නෙ ප්‍රඥාව නැමැති ආයුධයෙන්. යුද්ධෙන් ජය අරගෙන ඒක රැක ගන්ට ඕනෙ. ආයෙමත් සංසාරෙට නවාතැන් නම් හදන්ට ඕනෙ නෑ.

Aciraṃ vatayaṃ kāyo,
pathaviṃ adhisessati;
Chuddho apetaviññāṇo,
niratthaṃva kaliṅgaraṃ.

41. This body indeed will not last long. Once the consciousness is released from the body, it will be cast aside and lie on the ground, like a useless log.

ඇත්තෙන්ම මේ ශරීරය එච්චර කාලයක් තියෙන එකක් නොවෙයි. විඤ්ඤාණය පහ වුණාට පස්සෙ වැඩකට ගන්ට බැරි දරකඩක් වගේ, මහ පොළොවෙ වැතිරෙනවා.

Diso disaṃ yaṃ taṃ kayirā,
verī vā pana verinaṃ;
Micchā­paṇi­hitaṃ cittaṃ,
pāpiyo naṃ tato kare.

42. Whatever harm an enemy does to an enemy or a hater to a hater, a wrongly directed mind does greater harm to oneself.

හොරෙක් තවත් හොරෙකුට දරුණු විපතක් කරනවාටත් වඩා, වෛරක්කාරයෙක් තවත් වෛරක්කාරයෙකුට දරුණු විපතක් කරනවාටත් වඩා, මිථ්‍යා දෘෂ්ටියේ පිහිටුවා ගත් සිත විසින්, තමාව ඊටත් වඩා පාපියෙකු කරනවා.

Na taṃ mātā pitā kayirā,
aññe vāpi ca ñātakā;
Sammāpaṇihitaṃ cittaṃ,
seyyaso naṃ tato kare.

43. Neither mother, nor father, nor any other relative can help one establish one’s mind on the Dhamma. One becomes a great person due to one’s well directed mind.

මේ වැඩේ තමන්ගේ අම්මා විසින් කරලා දෙන්නෙත් නෑ. තාත්තා විසින් කරලා දෙන්නෙත් නෑ. වෙන ඤාතියෙක් කරලා දෙන්නෙත් නෑ. ඒ වැඩේ තමයි යහපත් කොට ධර්මය තුළ හිත පිහිටුවාගන්න එක. ඒ හේතුවෙන්මයි ඔහු උතුම් කෙනෙක් බවට පත්වෙන්නේ.

Sādhu! Sādhu! Sādhu!

Three Bar Menu Button

Dhammapada 3 Citta Vagga: The Mind (33-43)

Explore other suttas with this topic:

Listen:

Have a question?

Do you have a question about what you have read?